Bc. Jana Korčáková

Diplomová práce

Strategie vyrovnávání se se ztrátou zaměstnání u osob v pozdní fázi kariéry

Strategies of coping with the loss of jobs for people in late career
Anotace:
Stěžejním tématem magisterské práce jsou strategie, kterými se lidé v pozdní fázi kariéry vyrovnávají se ztrátou zaměstnání. Teoretická část práce vymezuje změny probíhající na trhu práce, zaměřuje se na hodnoty přikládané práci a potřeby vykonáváním práce uspokojované, popisuje ukazatele spokojenosti v práci, nezaměstnanost, pocity s ní spojené a sociální oporu. V návaznosti na to se zabývá přímo …více
Abstract:
The main topic of this master’s thesis is usage of strategies which people in late career undergo when coping with job loss. The theoretical part defines the changes in the labor market, focusing on the value attached to work and perform work needs met, describes the characteristics of job satisfaction, unemployment, feelings associated with the unemployment, and social welfare. Following this all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta