Bc. Alena Wasserbauerová

Bakalářská práce

Postavení osob samostatně výdělečně činných v legislativě sociálního zabezpečení

The status of self-employed in the social security legislation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postavením osob samostatně výdělečně činných v legislativě sociálního zabezpečení. Zaměřuje se především na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a na porovnání výše dávek dočasné pracovní neschopnosti a peněžité pomoci v mateřství u osob samostatně výdělečně činných v roce 2009, 2010 a 2011. Bakalářská práce se rovněž snaží popsat příčiny důvodů, proč docházelo …více
Abstract:
Position of self-employed persons within the social insurance legislative. The aim of the bachelor thesis is not only to examine the position of self-employed persons within the social insurance legislative but it mainly focuses on the health insurance of self-employed persons and on the comparison between the amount of their temporary disablement benefits and their maternity pay in 2009, 2010 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jitka Matějková
  • Oponent: Ing. Alena Michálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting