Bc. Pavel Zámečník

Bakalářská práce

Mapování splavenin Červeného potoka a zdrojových zón v jeho povodí

Mapping of bedload in Červený stream and their sources in the catchment
Anotace:
Cílem práce bylo zmapování povodí Červeného potoka (povodí Odry) a jednoho přítoku z hlediska transportu dnových splavenin a určení jejich zdrojových a akumulačních zón kvůli zlepšení jejich managementu v povodí. Většina potřebných dat byla získána během terénního průzkumu. Koryto celého páteřního toku a jednoho přítoku bylo zmapováno z hlediska přítomnosti erozních a akumulačních tvarů, bariér transportu …více
Abstract:
The goal of this thesis was to map the catchment of Červený stream (Odra river catchment) and one tributary in terms of bedload transport and to identify their sources and accumulation zones to improve bedload management in the catchment. Most of needed data were obtained during field survey. In the channel of main stream and one tributary were mapped erosional and accumulation forms, sediment transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta