Eva Bartošová

Bakalářská práce

Role Evropské komise v institucionálním rámci Evropské unie

Role of the European Commission in the Institutional Framework of the European Union
Anotace:
Evropská komise představuje politicky nezávislou instituci, která hájí a reprezentuje zájmy Evropské unie jako celku. Je nepostradatelnou součástí institucionálního rámce Unie, mezi jejíž úkoly patří příprava legislativních návrhů, dohled nad hospodářskou soutěží na vnitřním trhu anebo práce na rozpočtu Evropské unie. Cílem této práce je charakterizovat Evropskou Komisi a její postavení v institucionálním …více
Abstract:
The European Commission is a politically independent institution that represents and protects interests of the EU as a whole. It is indispensable part of the institutional framework of the EU. Its tasks include the preparation of legislative proposals, oversight of competition in the internal market as well as the work on the budget of the EU. The aim of this thesis is to characterize the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Miroslav Mácha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva

Práce na příbuzné téma

Všechny práce