Bc. Zdenka Lizúchová

Bakalářská práce

Marketingová situačná analýza vybraného podniku

Marketing situational analysis of the selected company
Abstract:
Bachelor thesis deals with marketing situational analysis of the selected company, its current situation and its further development Aim of this work is to analyze the marketing situation of the selected company and suggest future direction of the company into the future. The work is divided into three chapters The first chapter explains the importance and methods used in the situational analysis in …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá situačnou marketingovou analýzou vybraného podniku, jeho aktuálneho stavu a možnostiam jeho ďalšieho rozvoja Cieľom práce je analyzovať marketingovú situáciu vybraného podniku a navrhnúť ďalšie smerovanie podniku do budúcnosti. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola vysvetľuje podstatu, význam a metódy používané pri situačnej analýze v teoretickej rovine. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK