Bc. Rafael Schwarzenegger

Bakalářská práce

Statistické metody pro hodnocení kvality pracovního procesu

Statistical methods for the assessment of the quality of work process
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje základním statistickým kapitolám, které jsou obohaceny systémem Six Sigma. Zkoumá naměřená data podniku a hledá dominantní faktory.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the basic statistical chapters, enriched with the Six Sigma system. The work explores company data and is looking for the dominant factors of the process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Theuer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta