Theses 

Cookie soubory jako základ online marketingu a jejich úskalí – Bc. Dagmar Götz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dagmar Götz

Bakalářská práce

Cookie soubory jako základ online marketingu a jejich úskalí

Cookie files as a basic instrument of online marketing and its weaknesses

Anotace: Autorka se ve své bakalářské práci zabývá především vlastnostmi cookie souborů a s tím spojeným vývojem online reklamy. Sleduje úskalí, která tyto soubory mohou přinášet svými technickými vlastnosti, jak na straně uživatele, tak serverů, jenž cookies používají. V empirické části potom zjišťuje, jaké povědomí mají o cookie souborech uživatelé internetu samotní a sleduje jejich způsob používání nových technologií.

Abstract: Author in her bachelors's thesis focuses on cookie files features and online advertising history. She describes problems, which can be caused by cookies technical features, on both user's a and company's side. Empirical part is research on user knowledge about cookies and way they use new technology.

Klíčová slova: online marketing, cookie soubory, cookie files, AdBlock, Google, Facebook, historie reklamy, advertising history

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz