Bc. Michaela RUDOLFOVÁ

Diplomová práce

Výchova ke zdraví jako impuls ke změně životního stylu pubescentů

Health Education as an Impulse to Change of the Lifestyle of the Pubescents
Anotace:
Diplomová práce na téma ?Výchova ke zdraví jako impuls ke změně životního stylu pubescentů? se zabývá problematikou výživy, zdraví a životního stylu. Při zpracování tématu a vlastního autorského přínosu byly v rámci práce stanoveny čtyři cíle. Prvním cílem je zpracování teoretické části práce z oblasti ?Výchovy ke zdraví.? Velký důraz byl kladen na pojem výživa, zdraví, životní styl, ale také na školní …více
Abstract:
The diploma thesis theme ?The Education for Health as an Impulse for the Change of Pubescents Life Style? deals with the problem of nutrition, health and life style. The first target is to prepare theoretical part of work from the area of ?The Education for Health?. The big accent was put on the term of nutrition, health, life style but also on school food and fast food. The second target deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Vaňková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUDOLFOVÁ, Michaela. Výchova ke zdraví jako impuls ke změně životního stylu pubescentů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta