Mgr. Eva Karasová

Bachelor's thesis

Rhetorische und stilistische Mittel der politischen Rede

Rhetorical and Stylistic Devices in a Political Speech
Abstract:
This bachelor thesis aims to examine rhetorical and stylistic devices used in a political speech. The first part which is theoretical describes in detail a political speech and a role of speech in politics. The individual chapters are dedicated to rhetoric and stylistics. The practical part then analyses two political speeches of German president Horst Köhler. The aim of the analysis is to identify …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá řečnickými a stylistickými prostředky v politické řeči. V první – teoretické – části je blíže popsána politická řeč a úloha řeči v politice. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány rétorice a stylistice. Druhou – praktickou – část tvoří rozbor dvou konkrétních politických řečí německého prezidenta Horsta Köhlera. Rozbor je zaměřen na určování stylistických prostředků.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2009
  • Supervisor: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta