Mgr. Eva Karasová

Bakalářská práce

Rhetorische und stilistische Mittel der politischen Rede

Rhetorical and Stylistic Devices in a Political Speech
Abstract:
This bachelor thesis aims to examine rhetorical and stylistic devices used in a political speech. The first part which is theoretical describes in detail a political speech and a role of speech in politics. The individual chapters are dedicated to rhetoric and stylistics. The practical part then analyses two political speeches of German president Horst Köhler. The aim of the analysis is to identify …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá řečnickými a stylistickými prostředky v politické řeči. V první – teoretické – části je blíže popsána politická řeč a úloha řeči v politice. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány rétorice a stylistice. Druhou – praktickou – část tvoří rozbor dvou konkrétních politických řečí německého prezidenta Horsta Köhlera. Rozbor je zaměřen na určování stylistických prostředků.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta