Lucie Vargová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči

Nursing care of the Patient with a Tracheostomy Tube in the Intensive Care
Abstract:
VARGOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2023. 63 s. Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická …more
Abstract:
VARGOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou v intenzivní péči. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2023. 63 s. The bachelor's thesis is devoted to the topic of Nursing care of the patient with a tracheostomy tube in the intensive care. This bachelor’s thesis is divided into a theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2023
  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Reader: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická