Dagmar Filoviatová

Diplomová práce

Ženské postavy v dílech vybraných českých a finských levicově orientovaných autorek

Female characters in literary work of selected Czech and Finnish left-wing oriented women authors
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat žánr finské tzv. proletářské literatury soustředěním se na díla autorek Helly Wuolijoki a Elvi Sinervo v kontrastu k české socialistickorealistické literatuře reprezentované Marií Majerovou a Marií Pujmanovou. Mezi hlavní cíle práce patří analýza ženských hrdinek, vycházející ze čtyř literárních děl, historicko-politického a kulturního kontextu charakteristického …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to map a genre of Finnish proletarian literature by focusing on literary work of Hella Wuolijoki and Elvi Sinervo in contrast to the literary work of Marie Majerová and Marie Pujmanová. The main task of this thesis is the analysis of female characters, based on four literary works, as well as on political, historical and cultural context which is connected to the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan-Marek Šík
  • Oponent: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta