Bc. Petra Neugebauerová

Master's thesis

Důležitost on-line marketingu v marketingovém mixu firmy

The importance of on-line marketing in the Marketing mix of the company
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na téma znázornění podstaty on-line marketingu v marketingovém mixu firmy. V teoretické části si práce klade za cíl popsat jednotlivé složky marketingového mixu, zdůraznit vliv a podstatu on-line marketingu a provést rozbor jeho důležitých nástrojů s ohledem na situaci a dynamiku ekonomiky z pohledu firemních subjektů. Aplikační část práce představuje konkrétní firmu a zaměřuje …more
Abstract:
This thesis is focused on representation of essence of the online marketing in the marketing mix of company. Theoretical part of the work is aimed to describe particulars parts of the marketing mix, to emphasize effect and essence of the online marketing and to analyze specific important marketing tools considering to situation and dynamics of the economics from the perspective of corporate enterprises …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Nesejt
  • Reader: Ing. Lenka Šimonová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní