Anna Zubovská

Bakalářská práce

Kontrola verejných financií v SR s dôrazom na právnu úpravu

The control of the public finance with accent on legal regulation
Abstract:
In this Bachelor's work we are dealing with broad issue "Examination of public finances in Slovak Republic with emphasis on Law adjustment." We are all concerned and interested in dealings with public finances. The reader must get to know the terminology concerning public finances. The aim of this work is to analyze such complex,difficult and mainly interesting theme that public finances are. The work …více
Abstract:
ZUBOVSKÁ, Anna: Kontrola verejných financií v SR s dôrazom na právnu úpravu [Bakalárska práca]. Zubovská Anna – Bankovní institut Vysoká škola Praha ; Katedra- Ekonónie a spoločenských vied.– Banská Bystrica: Jún 2010, 47 s. Bakalárskou prácou sa zaoberáme problematikou „Kontrola verejných financií v SR s dôrazom na právnu úpravu“. Všetkých nás naokolo určite trápi a zaujíma nakladanie s verejnými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Lucia Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře