Mgr. Marek Zemský

Bachelor's thesis

Hraniční přechod jako prostor vykonávání moci

Border crossing as a space of power practice
Anotácia:
Tato práce pojednává o tom, jak velkou roli v jednání lidí a celkovém uspořádání společnosti zaujímá prostor, v němž k interakcím dochází. Autor se to snaží ilustrovat na každodenní praxi, která se odehrává v prostoru hraničního přechodu Medyka – Šehyny (v polsko-ukrajinském pohraničí), kde měl možnost po krátkou dobu pobývat. Čtenář je ze všeho nejdříve, za pomoci výtažků z terénních poznámek, uveden …viac
Abstract:
This thesis deals with a huge role of space in everyday interaction of people and in the structure of whole society. The author is trying to illustrate this idea on action, which take place at Medyka – Shehyni border crossing check-point (in Polish-Ukrainian borderland). He had a great opportunity to stay there for a short time and get a little bit familiar with local situation. Thanks to the field …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Social Anthropology

Práce na příbuzné téma