Bc. Tereza Navarová

Bakalářská práce

User experience design drobných prezentací a produktů

User experience design of small websites and web applications
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem UX u malých webových prezentací a aplikací. V teoretické části autorka srovnává různé definice UX a následně rozlišuje druhy webových prezentací a produktů. Obeznamuje čtenáře s procesem návrhu webu a jeho jednotlivými fázemi. Zmiňuje rovněž metody, které je možné při návrhu malých webů využít, s důrazem na metody, které je možné provést rychle nebo s malými náklady. V …více
Abstract:
This thesis deals with UX design in small websites and web applications. In the theoretical part, the author compares different definitions of UX and also classifies different types of web projects. The thesis also describes the web design process and its phases, including methods that can be applied in case of temporal or financial restrictions of the project. In the following part, the author defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Martinek
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta