Theses 

User experience design drobných prezentací a produktů – Bc. Tereza Navarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Navarová

Bakalářská práce

User experience design drobných prezentací a produktů

User experience design of small websites and web applications

Anotace: Tato práce se zabývá návrhem UX u malých webových prezentací a aplikací. V teoretické části autorka srovnává různé definice UX a následně rozlišuje druhy webových prezentací a produktů. Obeznamuje čtenáře s procesem návrhu webu a jeho jednotlivými fázemi. Zmiňuje rovněž metody, které je možné při návrhu malých webů využít, s důrazem na metody, které je možné provést rychle nebo s malými náklady. V praktické části na základě rozhovorů s UX designéry definuje malé webové projekty a omezení, která při jejich návrhu mohou nastat. Vysvětluje také, jak designéři tyto problémy řeší a popisuje metody, které při návrhu malých webů využívají. Práce také popisuje, jak se návrh malých webových projektů proměnil v čase.

Abstract: This thesis deals with UX design in small websites and web applications. In the theoretical part, the author compares different definitions of UX and also classifies different types of web projects. The thesis also describes the web design process and its phases, including methods that can be applied in case of temporal or financial restrictions of the project. In the following part, the author defines small web projects and limitations while designing their user experience on the basis of interviews with UX designers. It is also described how designers work around these problems, including particular methods they use. The thesis also shows how the design of small websites has changed in recent years.

Klíčová slova: user experience, webdesign, malé weby, webové prezentace, webové aplikace, návrh webu, omezení, small websites, web applications, limits

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Martinek
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz