Mgr. Naďa Komárková

Bakalářská práce

Pohled na čtyři důležité kroniky naší historie

The four important chronicles of Czech history
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce pojednává o čtveřici významných kronik naši historie. Přibližuje obecný pojem kronika, stručně nás seznamuje se společenskou situací v jednotlivých historických úsecích, z kterých vybrané kroniky pochází. Blíže charakterizuje Kroniku českou, kterou sepsal Kosmas, dále Nejstarší veršovanou kroniku tak řečeného Dalimila, Zbraslavskou kroniku a Kroniku českou od Václava …více
Abstract:
This bachelor's diploma thesis deals with four significant Czech chronicles. Describes general concept of chronicle and social relationships in history. It characterizes Kosmas Czech chronicle, Dalimil chronicle, Zbraslavska chronicle and Hájek Czech chronicle. The comparison approach accords to the book Current Czech stylistics from Marie Krčmová (ISV Publishing, Prague 2003). Own analysis comes out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta