Duy Hung Ha

Disertační práce

Enhancing the physical layer security of wireless communication networks with wireless power transfer

Enhancing the physical layer security of wireless communication networks with wireless power transfer
Anotace:
V posledních letech se pozornost v bezdrátových sítích přesunula z témat limitů spektrální účinnosti a kvality služeb (QoS) na energetickou účinnost a zelenou komunikaci, zejména v sítích páté generace (5G) a šesté generace (6G), jakož i v sítích IoT, aby se snížila spotřeba energie mobilních zařízení a senzorů. Na druhé straně se v současné komunikaci klade stále větší důraz na bezpečnost, přičemž …více
Abstract:
In recent years, the main focus for wireless networks has been shifted from spectral efficiency and quality of service (QoS) constraints to energy efficiency and green communication, especially in the fifth generation (5G) and sixth generation (6G) networks as well as IoT networks, to reduce the power consumption of low-power mobile devices and sensor. On the other hand, security has become more and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2021
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Jaroslav Sklenář, Lukáš Vojtěch, Jaroslav Zdrálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie