Bc. Levon Airapetian

Diplomová práce

Proces získávání zaměstnanců v mezinárodním prostředí

The process of recruiting employees in an international environment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na proces získávaní zaměstnanců v mezinárodní pojistné společnosti. Teoretická část vychází z rešerše odborné literatury zaměřené na zkoumanou problematiku; jsou shrnuta základní teoretická východiska, která tak vytváří vhodný základ pro zpracování praktické části. Cílem praktické části je analýza současného systému získávání zaměstnanců v dané pojišťovací společnosti. K …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the process of recruiting employees in an international insurance company. The theoretical part is based on a search of professional literature focused on the researched issues; the basic theoretical background is summarized, which thus creates a suitable basis for the elaboration of the practical part. The aim of the practical part is the analysis of the current system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS