Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

Diplomová práce

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami jako problémový žák na 1. stupni ZŠ

Pupil with special needs as pupil with problems at basic school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni základní školy, se zaměřením na možné vnímání těchto žáků jako žáků problémových. Zabývali jsme se žáky se speciální vzdělávacími potřebami v běžném školním prostředí z pohledu třídního učitele a spolužáků. Zajímal nás také pohled samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajímalo nás, zda …více
Abstract:
Thesis is focused on pupils with special educational needs at primary school, in particular on the possible perception of students as troublesome pupils. We deal with pupils with special educational needs in the mainstream school environment in terms of class teacher and classmates. We are also interested in the sight of pupils with special educational needs. We focused on the difference in the perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta