Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

Master's thesis

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami jako problémový žák na 1. stupni ZŠ

Pupil with special needs as pupil with problems at basic school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni základní školy, se zaměřením na možné vnímání těchto žáků jako žáků problémových. Zabývali jsme se žáky se speciální vzdělávacími potřebami v běžném školním prostředí z pohledu třídního učitele a spolužáků. Zajímal nás také pohled samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajímalo nás, zda …more
Abstract:
Thesis is focused on pupils with special educational needs at primary school, in particular on the possible perception of students as troublesome pupils. We deal with pupils with special educational needs in the mainstream school environment in terms of class teacher and classmates. We are also interested in the sight of pupils with special educational needs. We focused on the difference in the perception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta