Bc. Klára LOPOUROVÁ

Diplomová práce

Zdravotně sociální situace žadatelů o mezinárodní ochranu v pobytové fázi azylové procedury

Health Social Situation of Applicants for International Protection in Staying Period of Asylum procedure
Anotace:
Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí. V teoretické části jsem s použitím literatury popsala zdravotně sociální situaci žadatelů o mezinárodní ochranu v pobytovém středisku Správy uprchlických zařízení i zdravotně sociální situaci žadatelů o mezinárodní ochranu bydlících na soukromé adrese. V praktické části jsem zkoumala zdravotně sociální situaci žadatelů o mezinárodní ochranu žijících v …více
Abstract:
The thesis has been divided into two parts. In the theoretical part, I use literature to describe the social situation of disabled applicants for international protection in the residential center Refugee Facilities Administration and social situation of disabled applicants for international protection of residents' private addresses. In the practical part, I examined health and social status of applicants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010
Zveřejnit od: 28. 5. 2010
Identifikátor: 16121

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOPOUROVÁ, Klára. Zdravotně sociální situace žadatelů o mezinárodní ochranu v pobytové fázi azylové procedury. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r50q87 r50q87/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.