Mgr. Lucie Stejskalová

Bakalářská práce

Mediální aktivismus

Media activism: Public space. Descriptive analysis of activistic groups in czech region, their characteristic and impact on media space
Anotace:
Tato bakalářská práce mapuje české aktivistické skupiny působící ve veřejném prostoru. Deskriptivní metodou přibližuje jejich vývoj a blíže specifikuje jednotlivé projekty. Současně je konfrontuje s obdobnými uskupeními, které působí mimo český region. Autorčiným záměrem je: vytvořit ucelený přehled českých aktivistických skupin, definovat způsob jejich práce včetně nejzásadnějších projektů a zpětně …více
Abstract:
This bachelor work charts czech engaged activistic groups which counterwork in public space. By the descriptive method describes their evolution and more closely specifies individual projects. Currently confronts them with similar groups which operate outside of the czech region. The author´s intention is: create general summary of activistic groups, define way of their works including the most fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: Mgr. Jan Miessler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií