Mgr. Kateřina Mňuková

Bakalářská práce

Gebrüder Grimms Märchen im Vergleich zu den Märchen von Karel Jaromír Erben und Božena Němcová

Brothers Grimm's fairy-tales compared with fairy-tales by Karel Jaromír Erben and Božena Němcová
Abstract:
This essay is dealing with problems of fairy-tales. Here are comparisons of German Jacob and Wilhelm Grimm`s Fairy Tales and their Czech alternates from Karel Jaromír Erben and Božena Němcová.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohádek. Jsou zde srovnány německé pohádky Jakoba a Wilhelma Grimma s jejich českými ekvivalenty od Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jana Baroková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta