Adam Mezihorák

Bakalářská práce

Benchmarking ve veřejné správě na konkrétních příkladech

Benchmarking in public administration on concrete examples
Anotace:
Tématem bakalářské práce je benchmarking ve veřejné správě na konkrétním případu obce Fryšták. V práci jsou zhodnocena negativa a přínosy použití této metody. Teoretická část práce se nejprve soustřeďuje na metody kvality a poté je rozebrán podrobně samotný benchmarking. V další části práce je vypracována socioekonomická analýza města Fryšták. Poslední část práce se soustřeďuje na provedení samotného …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is benchmarking in public administration on a specific case of the town Fryšták. In this work are evaluated negatives and benefits of using this method. First, the theoretical part of the thesis is focused on the methods of quality and then on the benchmarking itself which is analyzed in detail. In the next part of the thesis is a socio-economic analysis of Fryšták …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS