Pavlína Bártová

Bakalářská práce

Možnost aplikace směsi šišek na odstranění manganu z vodné matrice

Possibility of application of a mixture of cones to remove manganese with water matrix
Anotace:
V předložené bakalářské práci byla ke kontinuálnímu odstranění manganu použita mechanicky upravená a chemicky aktivovaná směs šišek. Byly zkoumány účinky různých provozních podmínek, jako průtok (10, 20, 40 ml min-1), výška lůžka (5, 10, 15 cm) a hodnota pH vstupního roztoku manganu. Nejlepší odstranění manganu bylo získané použitím výšky lůžka 15 cm a nižší rychlosti průtoku 10 ml min-1, při hodnotě …více
Abstract:
In this work, fixed-beds with chemical activation mixtures of cones were employed to selectively remove manganese aqueous solution. The effects of various operating conditions such as flow rate (10, 20, 40 ml min-1), bed height (5, 10, 15 cm) and pH 6,0 of the feed solution on the performance of the fixed beds were investigated. Better selectivity was obtained at a higher bed height 15 cm and lower …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Dalibor Surovka
  • Oponent: Eliška Sarčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava