Arutyun Arutyunyan

Bakalářská práce

Hotel manager and his part of work

Hotel manager and his part of work
Anotace:
Bakalářská práce " Hotelový manažer a náplň jeho práce" je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické . Teoretická část se zabývá požadavky na hotelového manažera , definicemi , klasifikacemi a obtížemi spojenými s manažerskou činností v oblasti pohostinství . Teoretická část se dále zabývá podílem úspěšného manažera na celkovém úspěchu podnikání. Vhled do podstaty manažerské práce spolu s osvětlením …více
Abstract:
The bachelor thesis “Hotel manager and his part of work” is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with the hotel manager’s requirements, the definition, classification and difficulties associated with the managerial experience in hospitality. Furthermore, the theoretical part concerns the role of sufficient manager in the overall success of the entrepreneurship …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze