Bc. Kristína Jendruchová

Master's thesis

NF-kappaB: Aktivace transkripce a interakce s mediátory transkripce

NF-kappaB: Transcriptional activation and interaction with transcriptional mediators
Abstract:
Malá doména jménem Nine amino acid TransActivation Domain (Devět aminokyselinová transaktivační doména) byla identifikována pro rozsáhlou rodinu transkripčních faktorů, které interagují s mediátory transkripce. V této práci je tenhle motiv identifikován v proteinu p65 z rodiny NF-kappaB a dále je zkoumána jeho funkce, společně s jeho interakcemi s mediátory transkripce.
Abstract:
The Nine amino acid TransActivation Domain is a small domain found in transcription factors, reported for a large family of transcription factors that interact with mediators of transcription. In this thesis, this domain motif is identified in the NFkappaB family protein p65 and its function is further examined, as well as interaction with mediators of transcription.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2020
  • Supervisor: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
  • Reader: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics / Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics