Bc. Kristína Jendruchová

Master's thesis

NF-kappaB: Aktivace transkripce a interakce s mediátory transkripce

NF-kappaB: Transcriptional activation and interaction with transcriptional mediators
Anotácia:
Malá doména jménem Nine amino acid TransActivation Domain (Devět aminokyselinová transaktivační doména) byla identifikována pro rozsáhlou rodinu transkripčních faktorů, které interagují s mediátory transkripce. V této práci je tenhle motiv identifikován v proteinu p65 z rodiny NF-kappaB a dále je zkoumána jeho funkce, společně s jeho interakcemi s mediátory transkripce.
Abstract:
The Nine amino acid TransActivation Domain is a small domain found in transcription factors, reported for a large family of transcription factors that interact with mediators of transcription. In this thesis, this domain motif is identified in the NFkappaB family protein p65 and its function is further examined, as well as interaction with mediators of transcription.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedúci: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics / Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics