Pavla Machynková

Bachelor's thesis

Domácí hospicová péče z pohledu všeobecné sestry

Home Hospice Care from a Nurse´s Point of View
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá domácí hospicovou péčí z pohledu všeobecné sestry. Teoretická část se věnuje problematice domácí hospicové péče, potřebám pacientů, kteří ji využívají,a charakterizuje úlohu všeobecné sestry v hospicovém týmu. V praktické části pomocí obsahové analýzy zdravotnické dokumentace charakterizujeme soubor pacientů a jim poskytovanou ošetřovatelskou péči všeobecnou sestrou v neziskové …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with home hospice care from a nurse's point of view. The theoretical part is focused on main issues of home hospice care, patients' needs and it characterizes the nurse's role in home hospice care. The practical part is dealt with a set of patients using home hospice care in a non-profit organization. The practical output is an informational material about home hospice care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Silvie Treterová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Machynková, Pavla. Domácí hospicová péče z pohledu všeobecné sestry. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe