Pavla Machynková

Bachelor's thesis

Domácí hospicová péče z pohledu všeobecné sestry

Home Hospice Care from a Nurse´s Point of View
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá domácí hospicovou péčí z pohledu všeobecné sestry. Teoretická část se věnuje problematice domácí hospicové péče, potřebám pacientů, kteří ji využívají,a charakterizuje úlohu všeobecné sestry v hospicovém týmu. V praktické části pomocí obsahové analýzy zdravotnické dokumentace charakterizujeme soubor pacientů a jim poskytovanou ošetřovatelskou péči všeobecnou sestrou v neziskové …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with home hospice care from a nurse's point of view. The theoretical part is focused on main issues of home hospice care, patients' needs and it characterizes the nurse's role in home hospice care. The practical part is dealt with a set of patients using home hospice care in a non-profit organization. The practical output is an informational material about home hospice care …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Silvie Treterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machynková, Pavla. Domácí hospicová péče z pohledu všeobecné sestry. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe