Monika MOKROŠOVÁ

Bakalářská práce

Hra a hračka v edukaci dítěte předškolního věku

Game and toy in the education of the child of preschool age
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na hru a hračku v edukaci dítěte předškolního věku v mateřské škole a v přípravné třídě. Jejím cílem je zjistit aktuální hry a hračky v edukaci dítěte předškolního věku. Práce je strukturována do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje hře a hračce, mateřské škole, přípravné třídě a dítěti předškolního věku. V praktické části je realizován …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the game and toy in education of pre-school children in the kindergarten and in the preparatory class. Its aim is to detect actual games and toys in education of pre-school children. The thesis is structured into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the thesis is dedicated to the explanation of game, toy, kindergarten, preparatory class and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Hendrychová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOKROŠOVÁ, Monika. Hra a hračka v edukaci dítěte předškolního věku. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta