Bc. Michal Modráček

Bakalářská práce

Rozbor bankovních služeb na příkladu tradiční banky České spořitelny a moderní nízkonákladové Air bank

Analysis of banking services in the traditional Czech Savings Bank and modern low-cost Air bank
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou základních bankovních služeb podle zákona o bankách na konkrétních příkladech peněžních ústavů a následnou komparací jednotlivých produktů. Z širokého spektra počtu finančních institucí jsem se rozhodl pro výběr tradiční a na našem území největší banky, České spořitelny, kterou porovnávám s nízkonákladovou Air bank. V teoretické části se práce zaměřuje na …více
Abstract:
Thesis deals with the characteristics of basic banking services under the Banking Act on concrete examples of financial institutions and subsequent comparison of individual products. Among the broad range of financial institutions, the author decided to make a selection of traditional and our country's largest bank Česká spořitelna (Czech Savings Bank), which compares with the new low-cost Air banks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní