Theses 

Rozbor bankovních služeb na příkladu tradiční banky České spořitelny a moderní nízkonákladové Air bank – Bc. Michal Modráček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví

Bc. Michal Modráček

Bakalářská práce

Rozbor bankovních služeb na příkladu tradiční banky České spořitelny a moderní nízkonákladové Air bank

Analysis of banking services in the traditional Czech Savings Bank and modern low-cost Air bank

Anotace: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou základních bankovních služeb podle zákona o bankách na konkrétních příkladech peněžních ústavů a následnou komparací jednotlivých produktů. Z širokého spektra počtu finančních institucí jsem se rozhodl pro výběr tradiční a na našem území největší banky, České spořitelny, kterou porovnávám s nízkonákladovou Air bank. V teoretické části se práce zaměřuje na historický vývoj a současnost výše uvedených bank, rozdělení bankovních služeb a obecný popis jednotlivých bankovních produktů. V praktické části práce jsou uvedeny jednotlivé produktové nabídky obou finančních institucí, jejich následné porovnání a ukázky konkrétních služeb na individuálně sestavených příkladech. Cílem bakalářské práce je posoudit jednotlivé bankovní portfolia služeb u „velké banky“ České spořitelny, oproti moderní „malé“ bance Air bank.

Abstract: Thesis deals with the characteristics of basic banking services under the Banking Act on concrete examples of financial institutions and subsequent comparison of individual products. Among the broad range of financial institutions, the author decided to make a selection of traditional and our country's largest bank Česká spořitelna (Czech Savings Bank), which compares with the new low-cost Air banks. The theoretical part focuses on the historical development and present the above mentioned banks, the distribution of banking services and a general description of the various banking products. The practical part contains the individual product offerings of both financial institutions and their subsequent comparison and demonstration of specific services individually assembled examples. The aim of the thesis is to assess the individual bank's portfolio of services with the "big banks" Czech Savings Bank, compared to the modern "small" bank Air banks.

Klíčová slova: tradiční banka, nízkonákladová banka, bankovní produkty, Česká spořitelna, Air bank

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz