Ing. Hana Vaculová

Diplomová práce

Aktuální vývoj reformy veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu

Current developments in reforms of public administration at field of town and country planning and the Building Act
Anotace:
Veřejná správa v České republice prošla podobně jako všechny ostatní činnosti po společenských změnách v roce 1989 celou řadou proměn. Mezi nejvýznamnější reformní procesy lze zahrnout dvě etapy v působení veřejné správy, ve kterých došlo k výrazným změnám v její organizaci, které jsou označovány jako reforma veřejné správy. V České republice byl přijat tzv. smíšený (spojený) model státní správy a …více
Abstract:
Public administration in the Czech Republic - as well as other activities - has undergone a lot of transformations since the social changes in 1989. To the most important reform processes belong two periods in the effectiveness of the public administration - during the periods the organization of the public administration has been significantly changed - they are called the reform. The Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta