Bc. Michaela Kalinová

Master's thesis

Postavení lidové písně ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol (na podkladě výzkumného šetření)

The status of folk song in teaching music education at upper primary schools (on the basis of research)
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá lidovou písní jako důležitým prvkem v hodinách hudební výchovy. Cílem práce je zjistit, jaké je její postavení ve výuce. K tomuto účelu byl uskutečněn výzkum, který je zaměřen zejména na znalosti a preference žáků, na četnost výskytu a možnosti využití lidových písní ve vyučovacích hodinách.
Abstract:
This master’s thesis deals with folk song as an important element in music lessons. Aim of the thesis is to discover its position in teaching. For this purpose we carried out research focused on knowledge and preferences of students, the frequency and the possibility of using folk songs in lessons.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství hudební výchovy pro základní školy