Theses 

I my budeme jednou staří – Bc. Renata Tydlačková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Bc. Renata Tydlačková

Diplomová práce

I my budeme jednou staří

We will be old one day, too

Anotace: Diplomová práce pojednává o období stárnutí a stáří v životě člověka, o změnách které jej provázejí, o možnostech příprav na stáří. Její součástí je souhrn doporučení k přípravě na stárnutí a stáří. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení, jak náročná práce se seniorskou populací působí na zdravotní sestry středního věku, které se mezi těmito lidmi každodenně pohybují, zda tato práce ovlivňuje samotné sestry v nahlížení a přípravě na vlastní stárnutí a stáří. Postoje souboru zdravotních sester byly statisticky porovnány s názory obecné populace žen.

Abstract: The thesis focuses on the period of ageing and old-age in human life, on the changes which this period is accompanied by and on possibilities of how to get prepared for senility. A set of recommendations for preparation for ageing and senility is included in the thesis. The research part of the thesis concentrates on the assessment of how middle-aged nurses are influenced by the demanding occupation and daily contact with senior population; and if this occupation has an influence on how the nurses prepare for and regard their own period of ageing and senility. The attitudes of a group of nurses were statistically compared with the attitudes of a group of common female population.

Klíčová slova: stárnutí, stáří, senior, příprava na stáří, starobní důchod ageing, senility, preparation for senility, old-age pension

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Horáčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 04:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz