Bc. Renata Ježková, DiS.

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv a jeho činnost

Ombudsman and its activities
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy vzniku Veřejného ochránce práv a jeho právní úpravy v České republice. Dílčím cílem práce je porovnat pravomoci a postavení veřejných ochránců práv v České republice a na Slovensku. Práce se nejprve zaměřuje na historii a vývoj této instituce v globálním měřítku. Popisuje vznik veřejného ochránce práv v České republice, právní úpravy a pravomoci jeho činnosti …více
Abstract:
The goal of this bachelor´s thesis is to make analysis of setting up the ombudsman institution and appropriate legislation in the Czech republic. Partial goal is to compare the competences and positions of ombudsmans in the Czech republic and in Slovakia. In the beginning of the paper the overall history and development of the ombudsman institution is explained. Then the circumstances of setting the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní