Bc. Renata Ježková, DiS.

Bachelor's thesis

Veřejný ochránce práv a jeho činnost

Ombudsman and its activities
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy vzniku Veřejného ochránce práv a jeho právní úpravy v České republice. Dílčím cílem práce je porovnat pravomoci a postavení veřejných ochránců práv v České republice a na Slovensku. Práce se nejprve zaměřuje na historii a vývoj této instituce v globálním měřítku. Popisuje vznik veřejného ochránce práv v České republice, právní úpravy a pravomoci jeho činnosti …more
Abstract:
The goal of this bachelor´s thesis is to make analysis of setting up the ombudsman institution and appropriate legislation in the Czech republic. Partial goal is to compare the competences and positions of ombudsmans in the Czech republic and in Slovakia. In the beginning of the paper the overall history and development of the ombudsman institution is explained. Then the circumstances of setting the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2017
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jaroslav Konečný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní