Bc. Markéta Michálková

Master's thesis

Teaching English to Dyslexic Learners: Reading Skills in Focus

Teaching English to Dyslexic Learners: Reading Skills in Focus
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka studentů, kteří byli diagnostikováni jednou z poruch učení, dyslexií. Práce se především zaměřuje na čtecí dovednosti. Hlavním cílem práce bylo nalézt vhodná podpůrná čtecí opatření pro tři žáky s výhledem dalšího využití při jejich četbě. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické práci jsou definovány specifické …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on teaching English to dyslexic learners; mainly it deals with teaching reading skills. The main aim of the thesis is to find appropriate accommodations for three learners which could be utilized by them in their future reading. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part specific learning differences with the emphasis on dyslexia …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta