Theses 

SWOT analýza podnikatelského subjektu – Ing. Marek Mrázek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Marek Mrázek

Bakalářská práce

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of business enterprise

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na SWOT analýzu podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou, kde popisuji, co je to marketingové prostředí, marketingový mix, z čeho se skládá SWOT analýza, a jak se vytváří. V praktické části se zabývám firmou Penta trading s.r.o., kde analizuji její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. V mé práci se snažím firmu dobře představit, použít na ní SWOT analýzu se vším co k ní patří a navrhnout opatření ke zlepšení.

Abstract: This Bachelor thesis is focused on the SWOT analysis of enterprises. The work is divided into two parts, on the theory, which describes what it's marketing environment, marketing mix, what constitutes a SWOT analysis and how it creates. In the practical part of the deal by Penta Trading Ltd., where it analyzes a strengths, weaknesses, opportunities and threats. In my work I am trying to imagine a company, use a SWOT analysis on it with everything that belongs to it and to suggest measures for improvement.

Klíčová slova: SWOT analýza, Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby, Dodavatelé, Konkurence, Zákazníci, Veřejnost, Marketingový mix, Produkt, Cena, Distribuce, Propagace, Společnost Penta trading s.r.o. SWOT analýza, Společnost Penta trading s.r.o

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz