Bc. Irina Galygina

Bakalářská práce

Etika v podnikatelské činnosti

Ethics in business
Anotace:
Tématem této bakalářské práci je etika v podnikatelské činnosti. Podnikatelská etika je nejdůležitější stránkou morálky profesionálního chování podnikatele. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části práce je vysvětlen význam pojmu „etika“ stanovena její definici. Představené postuláty etiky v podnikatelské činnosti. Ukázaný prameny etiky, zda etika patří mezi nástroje …více
Abstract:
The theme of this thesis is ethics in business. Business ethics is the most important aspect of morality professional conduct entrepreneurs. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The first part explains the meaning of the term "ethics" determined its definition. Introduced postulates of ethics in business. Shown springs ethics that ethics are among the tools business. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Nesejt
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní