Mgr. Radek Kříž

Bakalářská práce

Historie panelového sídliště v Brně - Kohoutovicích v kontextu bytové výstavby v Československu

History of Housing Estate in Brno - Kohoutovice in Context of Residential Constructions in Czechoslovakia
Anotace:
Tato práce pojednává o výstavbě panelového sídliště v Brně-Kohoutovicích jako příkladu proměny malé rolnické vsi v kopcích nad Brnem na klasické příměstské panelové sídliště. Celá práce je uvedena krátkým pojednáním o původu a počátcích budování panelových sídlišť v Evropě a v Československu a v Brně. Hlavní pozornost celé práce je však zaměřena na výstavbu panelového sídliště v Brně-Kohoutovicích …více
Abstract:
This thesis discusses the construction of prefabricated housing estate in Brno-Kohoutovice as an example transformation of small peasant village into classic suburban prefabricated housing estate. A short treatise of the origin and early days of prefabricated housing estate building in Europe, Czechoslovakia and Brno introduce the thesis. But the main focus of thesis is placed on the situation in Kohoutovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta