Martina KADĚROVÁ

Bakalářská práce

Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Some aspects of musicality in pre school age children at Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je sledování vybraných aspektů hudebnosti dětí předškolního věku Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra, školy komunitního typu s většinovým počtem romských dětí. Práce se skládá z části teoretické (první až třetí kapitola), empirické (kapitola čtvrtá) a osobní reflexe (kapitola pátá). První kapitola se zabývá vymezením pojmu hudebnost a charakteristikou …více
Abstract:
The objective of the thesis is the monitoring of selected aspects of musicality in pre-school children at Přemysl Pitter Church Primary School and Nursery School, a community type school with a majority of Romany children. The thesis consists of a theoretical part (chapter 1-3), an empirical part (chapter 4) and a personal reflection (chapter 5). The first chapter defines a concept of musicality, describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012
Zveřejnit od: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADĚROVÁ, Martina. Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta