Mgr. Veronika Šimáčková

Bakalářská práce

Listening Comprehension: Listening Skills of Non-Native Speakers of English

Listening Comprehension: Listening Skills of Non-Native Speakers of English
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá funkcí a důležitostí poslechu, dovednostmi, které nerodilý student angličtiny potřebuje k úspěšnému porozumění mluvené angličtině a možnostmi jak lze tyto dovednosti získat a rozvíjet, a pokouší se zjistit důležitost docházky do anglické školky pro úspěšné porozumění mluvené angličtině.
Abstract:
This thesis explores how listening functions in real life, what skills a non-native speaker of English needs for successful listening comprehension, how these skills can be obtained and improved, and tries to find out whether a total immersion kindergarten is necessary for successful comprehension.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta