Adéla FICOVÁ

Bakalářská práce

Analýza titulků k seriálu Disenchantment se zaměřením na překlad slovních hříček

Subtitle Analysis of the Sitcom Disenchantment with Focus on Translating Wordplay
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou slovních hříček v překladu titulků amerického seriálu Disenchantment z angličtiny do češtiny. Cílem je identifikovat slovní hříčky a analyzovat použité strategie. Teoretická část práce pojednává o audiovizuálním překladu, nejvíce se pak zaměřuje na titulky. Také pojednává o humoru a jeho překladu, nejblíže se zaměřuje na jazykový humor a slovní hříčky. Praktickou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on pun analysis in translation of subtitles of American sitcom Disenchantment from English to Czech. The aim of the thesis is to identify puns and analyze used translation strategies. The theoretical part introduces audiovisual translation and focuses on subtitles. It also introduces humor and its translation, closely focusing on language-dependent humor and puns. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Zehnalová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FICOVÁ, Adéla. Analýza titulků k seriálu Disenchantment se zaměřením na překlad slovních hříček. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta