Mgr. Marek MUCHA

Bakalářská práce

Optimalizace stanovení olova a kadmia na atomovém absorpčním spektrometru FS 240 Varian

The optimalization of lead and cadmium determination by atomic absorption spectrometer FS 240 Varian
Anotace:
Předložená práce se zabývá správností stanovení olova a kadmia na plamenovém atomovém absorpčním spektrometru FS 240 Varian. Na počátku byla zpracována stručná rešerše o principu a užití atomové absorpční spektrometrie ke stanovení olova a kadmia v různých typech vzorků. Poté bylo provedeno stanovení olova a kadmia v jednoduchých vzorcích a směsích a výsledky byly zhodnoceny. Ze získaných výsledků …více
Abstract:
The presented work deal with accuracy of lead and cadmium determination by flame atomic absorption spectrometer FS 240 Varian. The compendious background research about principle and usage of atomic absorption spectrometry to lead and cadmium determination in different types of samples was elaborated at first. The lead and cadmium determination in simple samples and mixtures was performed and the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUCHA, Marek. Optimalizace stanovení olova a kadmia na atomovém absorpčním spektrometru FS 240 Varian. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta