Jana JANÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Alois Rašín a jeho význam ve vývoji českého ekonomického myšlení

Alois Rašín and his Importance in the Development of Czech Economics
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s osobností prvního československého ministra financí Aloise Rašína a jeho významem ve vývoji českého ekonomického myšlení. Úvodní část je zaměřena na Rašínův život, ale také na jeho významnou ekonomickou a politickou činnost. Práce se snaží ukázat i vliv tehdejší společnosti na vývoj osobnosti Aloise Rašína, včetně zdůvodnění jeho činností. Studie se věnuje i …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the first Czechoslovak Minister of Finance Alois Rašín and his importance in the Development of Czech Economics. The first part is focused on Rašín's life, but also for his significant economic and political activity. The work tries to show the infuence of the society on the personality development of Alois Rašín, including justification of his actions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁČKOVÁ, Jana. Alois Rašín a jeho význam ve vývoji českého ekonomického myšlení. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání