Mgr. Dalibor Pernička

Bakalářská práce

Nábor, vzdělávání a motivace zaměstnanců ve farmaceutické společnosti

Recruitment, Education and Motivation of Employees in Pharmaceutical Company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a porovnání, teoretického a praktického systému náboru, vzdělávání a motivace zaměstnanců. Nedílnou součástí je také hodnocení a odměňování zaměstnanců. Po přečtení této bakalářské práce se zajisté mnozí lépe zorientují v moderních a hlavně efektivně fungujících trendech v nadnárodní farmaceutické společností, ve srovnání s teoretickou částí, a nebo přímo …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the review and comparison of the theoretical and practical recruitment system as well as on employees´ training and motivation. The evaluation and remuneration of employees constitute an inseparable part of this work. I believe that this Bachelor thesis will contribute to the improvement of the readers´ knowledge of modern and, particularly, effectively functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií